«Bäherden» sement zawody

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 13-nji noýabryndaky kararyna laýyklykda taslama kuwwatlylygy ýylda 1 million tonna sement öndürýän «Bäherden» sement zawody gurlup, 2005-nji ýylda ulanyşa berildi. Häzirki günde «Bäherden» sement zawodynyň düzümindäki Kelete önümçilik meýdançasy bilen bilelikde ýylda 1 million 686 müň 300 tonna sement öndürilýär.

«Bäherden» sement zawody Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýär. Zawodda nebitgaz pudagy üçin zerur bolan tamponaž sementi, seýsmik taýdan durnukly köpgatly binalaryň gurluşygy üçin gerek bolan portland sementi hem-de köpri we beýleki gidrotehniki desgalaryň gurluşygy üçin zerur bolan sulfata durnukly sement öndürilýär.

«Bäherden» sement zawodynda öndürilýän sement önümleri ýörite ýük awtoulaglary we ýörite ýük demir ýol wagonlary arkaly sarp edijilere ugradylýar.

PS 400-G0-K

TDS 753-2015

PS 500-G0-K

TDS 753-2015

SDPS 400-G0-K

TDS 752-2015

PST I (51-100)C

TDS 862-2016

Hukuk salgysy:

Ahal welaýatynyň Bäherden etraby.

Telefon belgisi:

(+993 131) 3-15-36
(+993 131) 3-15-37

Faks:

(+993 131) 3-15-40