Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow:

«Senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki pudaklarynyň öňbaşçysy bolmalydyr, çünki ol pudaklaryň geljekki ösüşi üçin binýat bolup durýar».

«Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň önümçilik işleriniň binýady berkidilýär

Dowamyny oka

Kaolin öndürýän döwrebap önümhana işe giriziler

Dowamyny oka

Şanly ýylda senagat we gurluşyk önümçiligi pudagynyň guwandyryjy netijeleri

Dowamyny oka

Ählihalk bag ekmek dabarasy guramaçylykly geçirildi

Dowamyny oka

22.11.2022

«Türkmendemirönümleri» döwlet kärhanasynyň önümçilik işleriniň binýady berkidilýär

14.11.2022

Kaolin öndürýän döwrebap önümhana işe giriziler

08.11.2022

Şanly ýylda senagat we gurluşyk önümçiligi pudagynyň guwandyryjy netijeleri

07.11.2022

Ählihalk bag ekmek dabarasy guramaçylykly geçirildi

Ministrlik barada

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi döredildi.

Dowamyny oka