Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

«Senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki pudaklarynyň öňbaşçysy bolmalydyr, çünki ol pudaklaryň geljekki ösüşi üçin binýat bolup durýar».

Baglar – Zeminiň zynaty

Dowamyny oka

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň ümzügi ileri

Dowamyny oka

Täze binalaryň gurulýan ýurdy

Dowamyny oka

Türkmenistan – bagy-bossan

Dowamyny oka

20.03.2021

Baglar – Zeminiň zynaty

18.03.2021

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň ümzügi ileri

10.03.2021

Täze binalaryň gurulýan ýurdy

20.02.2021

Türkmenistan – bagy-bossan

Ministrlik barada

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi döredildi.

Dowamyny oka