Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

«Senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki pudaklarynyň öňbaşçysy bolmalydyr, çünki ol pudaklaryň geljekki ösüşi üçin binýat bolup durýar».

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň harytlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça …

Dowamyny oka

Täze döwrebap zawod gurlar

Dowamyny oka

Türkmenistan – bagy-bossan

Dowamyny oka

Täze jaý toýlary şatlyk paýlaýar

Dowamyny oka

25.11.2021

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň harytlar bilen üpjün edijileri saýlap …

16.11.2021

Täze döwrebap zawod gurlar

08.11.2021

Türkmenistan – bagy-bossan

06.11.2021

Täze jaý toýlary şatlyk paýlaýar

Ministrlik barada

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi döredildi.

Dowamyny oka