Balkan kän müdirligi

Balkan kän müdirligi jemi 9 sany çig-mal ýataklaryny öz içine alýar. Balkan kän müdirliginiň ýyllyk önümçilik kuwwatlylygy 3 million 181 müň 70 m³ magdan däl materiallara barabardyr. Kän müdirliginde magdan däl materiallarynyň aşakdaky görkezilen görnüşleri öndürilýär:

Daş owuntygy (5x10mm)
Daş owuntygy (5x20mm)
Daş owuntygy (20x40mm)
Daş owuntygy (20x70mm)
Daş owuntygy (20x120mm)
Daş owuntygy (40x120mm)
Owradylyp baýlaşdyrylan çäge (0.16x5mm)
Çagyl-çäge garyndysy (0x70mm)
Çagyl-çäge garyndyly daş owuntygy (0x60mm)
Daşdan owradylyp elenen çäge (0x5mm)
But daşy (120x500mm)
Dag massasy (0x500mm)
Gurluşyk heki
Gips daşy ( 3-4-nji hilli)
Kaolin
Gurluşyk gipsi
Hukuk salgysy:

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etraby.

Telefon belgisi:

(+993 243) 7-90-10

Faks:

(+993 243) 7-90-10