Köýtendag kän müdirligi

Köýtendag kän müdirligi jemi 12 sany känleri we ýataklary öz içine alýar. Köýtendag kän müdirliginiň ýyllyk önümçilik kuwwatlylygy 1 million 577 müň 290 m³ magdan däl materiallara barabardyr. Bu kän müdirliginde magdan däl materiallaryň aşakdaky görkezilen görnüşleri öndürilýär:

Daş owuntygy (5x20mm)
Owradylyp baýlaşdyrylan çäge (0.16x5mm)
Çagyl-çäge garyndysy (0x70mm)
But daşy (120x500mm)
Gips daşy
Üwelen kaustik dolomiti
Hukuk salgysy:

Lebap welaýatynyň Köýtendag etraby.

Telefon belgisi:

(+993 440) 3-15-00

Faks:

(+993 440) 3-51-02