Büzmeýin etrabyndaky «Demirbetonönümleri» kärhanasy

Büzmeýin etrabyndaky "Demirbetonönümleri" kärhanasy 1954-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndaky kararyna laýyklykda kärhananyň durky täzelenip, onuň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 95 müň m³ ýetirildi. Kärhanada ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin niýetlenen 76U we 148 seriýaly iri panelli demirbeton önümleri, dürli ölçegdäki "Multikast" demirbeton turbalaryň toplumy, dürli görnüşdäki demirbeton önümleri şeýle hem oda çydamly kerpiçler öndürilýär.

Daşky diwar paneli N 36 76 U
Daşky diwar paneli N 36.1 76 U
Daşky diwar paneli N 36-2 76 U
Daşky diwar paneli N 36-3 76 U
Daşky diwar paneli N 36-5 76 U
Daşky diwar paneli N 27 76 U
Hukuk salgysy:

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etraby.

Telefon belgisi:

(+993 12) 33-35-39
(+993 12) 33-35-46

Faks:

(+993 12) 33-49-21