Mary «Demirbetonönümleri» kärhanasy

Mary «Demirbetonönümleri» kärhanasy 1978-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndaky kararyna laýyklykda kärhananyň durky täzelenip, onuň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 60 müň kub metre ýetirildi. Kärhanada gurnama demirbeton önümleri, keramiki kerpiç we keramzit öndürilýär. 1, 2 we 4 gatly iri panelli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk-gurnama işleri ýerine ýetirilýär.

Demirbeton direg halkasy
Basyşsyz suw geçiriji demirbeton turba
Demirbeton halka
Demirbeton halkanyň düýbi
Demirbeton direg halkasy
Demirbeton halkanyň üstki konus bölegi
Hukuk salgysy:

Mary welaýatynyň Baýramaly şäheri

Telefon belgisi:

(+993 564) 6-91-29

Faks:

(+993 564) 6-91-23