Türkmenabat şäheriniň «Demirbetonönümleri» kärhanasy

Türkmenabat şäheriniň «Demirbetonönümleri» kärhanasy 1963-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 28-nji sentýabryndaky kararyna laýyklykda kärhananyň durky täzelenip, onuň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 100 müň m³ bolup, 148 seriýaly dürli görnüşli gurnama demirbeton we harytlyk beton önümleri öndürilýär.

Demirbeton haýat
Demirbeton sütün SW 105-3.5
Örtük paneli P 36-6 148 U
Daşky diwar paneli N 36-1 148 U
Daşky diwar paneli N 36-2 148 U
Daşky diwar paneli N 54 148 U
Hukuk salgysy:

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheri.

Telefon belgisi:

(+993 422) 7-98-21

Faks:

(+993 422) 7-98-22