Ýaşlyk keramzit zawody

Ýaşlyk keramzit zawody 1976-njy ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Zawodyň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 59 müň 100 m³ bolup, gurluşykda ulanylýan keramzit (öýjükli çagyl) we izogan öndürilýär. Ýaşlyk keramzit zawody ýurdumyz üçin zerur bolan, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply gurluşyk serişdelerini öndürmek babatynda mynasyp işleri alyp barýar we bu ugurda ýokary görkezijilere eýe bolýar.

Hukuk salgysy:

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby.

Telefon belgisi:

(+993 137) 3-06-68

Faks:

(+993 137) 3-00-23