«Polimer önümleri» zawody

“Polimer önümleri” zawody 1988-nji ýylda gurlup ulanmaga berildi. «Polimer önümleri» zawody sarp edijileriň tabşyrygy boýunça dürli ölçegdäki polietilen we polipropilen turbalaryny çykarýar. Önümçilik doly awtomatlaşdyrylan.

Şeýle hem zawod azyk önümleri üçin niýetlenilen gaplary çykarýar. Zawodyň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 920 tonna plastmass önümlerine we 900 tonna plastmass turbalaryna barabardyr.

Hukuk salgysy:

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri

Telefon belgisi:

(+993 322) 2-37-01

Faks:

(+993 322) 2-37-01