«Türkmenmermer» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

«Türkmenmermer» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2006-njy ýylda ulanylmaga berildi. Kärhanada öndürilýän ýokary hilli örtgi daşlary gurluşyk işlerinde ulanylýar. Ösen ýurtlaryň kämil enjamlary bilen üpjün edilen bu kärhanada ýokary hilli dürli galyňlykdaky bezeg daşlary, arhitektura şekilleri, sütün üçin örtgi plitalar, ýolýaka jähek daşlary, öý ojagy we basgançak önümleri öndürilýär. Kärhananyň ýyllyk taslama kuwwatlylygy 205 müň m² örtgi daşlaryna barabardyr.

Hukuk salgysy:

Ahal welaýatynyň Gökdepe etraby.

Telefon belgisi:

(+993 12) 52-24-17
(+993 12) 52-24-21

Faks:

(+993 12) 52-24-21