«Zarba» ýöriteleşdirilen döwlet kärhanasy

«Zarba» ýöriteleşdirilen döwlet kärhanasy 1993-nji ýylda döredilip, ministrligiň garamagyndaky kärhanalaryny çig mal bilen üpjün etmek maksady bilen döredilen. Ýurdumyzda ýeke-täk kärhana bolup, onuň esasy işi ýer bilen geçirilýän ýörite işlerdir.

Hukuk salgysy:

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etraby.

Telefon belgisi:

(+993 12) 76-04-38
(+993 12) 76-04-43

Faks:

(+993 12) 76-20-80