Gurulýan desgalaryň direksiýasy

Gurulýan desgalaryň direksiýasy 2015-nji ýylyň 12-nji fewralynda döredildi. Direksiýasynyň esasy ugry ministrligiň buýurmagynda gurulýan desgalaryň we binalaryň gurluşygyna gözegçiligi alyp barýar, şeýle hem buýrujynyň wezipesini ýerine ýetirýär.

Hukuk salgysy:

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etraby.

Telefon belgisi:

(+993 12) 28-07-15

Faks:

(+993 12) 28-07-93