«Senagattaslama» taslama instituty

«Senagattaslama» taslama instituty 2001-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Institutyň esasy ugry senagat desgalarynyň taslama-çenlik işleriniň, kadalaşdyryjy we tehniki resminamalary işläp taýýarlamagyň hem-de gurluşyk materiallarynyň synagyny geçirmegiň, inžener-geodeziki gözleg işleriniň we dag işleriniň meýilnamasyny düzmekden we ol ugurlar boýunça tehniki maslahatlary bermekden, topografik-geodeziýa işlerinden ybarat bolup durýar.

Hukuk salgysy:

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etraby.

Telefon belgisi:

(+993 12) 23-18-15

Faks:

(+993 12) 23-18-16