«Balkan» sement zawody

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 29-njy fewralyndaky kararyna laýyklykda taslama kuwwatlylygy ýylda 1 million tonna sement öndürýän «Balkan» sement zawody 2011-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ulanyşa berildi. Zawod iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. «Balkan» sement zawody Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň çäginde ýerleşýär.

Zawodda seýsmik taýdan durnukly köpgatly binalaryň gurluşygy üçin gerek bolan portland sementi öndürilýär.

«Balkan» sement zawodynda öndürilýän sement önümleri ýörite ýük awtoulaglary we ýörite ýük demir ýol wagonlary arkaly sarp edijilere ugradylýar.

PS 400-G0-K

TDS 753-2015

PS 500-G0-K

TDS 753-2015

Hukuk salgysy:

Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesi.

Telefon belgisi:

(+993 222) 9-63-88

Faks:

(+993 222) 9-68-94

(+993 222) 9-66-92