Gökdepe kän müdirligi

Gökdepe kän müdirligi Gökdepe hem-de Kelete känlerini öz içine alýar. Bu kän müdirligiň ýyllyk önümçilik kuwwatlylygy 7 million 979 müň 593 m³ magdan däl gurluşyk materiallaryna barabardyr. Kän müdirliginde magdan däl materiallarynyň aşakdaky görkezilen görnüşleri öndürilýär:

Çagyl-çäge garyndysy (0x70mm)
Ýuwulan çagyl (20x40mm)
Ýuwulan çagyl (5x20mm)
Ýuwulan çagyl (0x5mm)
But daşy (120x500mm)
Daş owuntygy (5x20mm)
Daş owuntygy (20x40mm)
Daşdan owradylyp elenen çäge (0x5mm)
Hukuk salgysy:

Ahal welaýatynyň Gökdepe etraby.

Telefon belgisi:

(+993 132) 7-20-66

Faks:

(+993 132) 7-20-66