«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň elektron senagaty boýunça önümçlik düzümi giňeldilýär

«Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky «Nebitmaş» döwlet kärhanasy bilen bilelikde döredilen «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti elektron enjamlaryny öndürmek boýunça önümçilik işine 2017-nji ýylda başlady.

Häzirki wagtda bu hojalyk jemgyýetde dünýä standartlaryna laýyk gelýän, «ISO-9001:2015» laýyklyk sertifikaty bilen tassyklanan, ýokary tehnologiýaly, ýurdumyzda import önümleriniň ornuny tutýan elektron önümleriň aşakdaky görnüşleri öndürilýär:

- çagalar üçin öwrediji kompýuterler;

- 1-nji synpa okuwa gidýän okuwçylar üçin noutbuklar;

- planşetler;

- 32’, 42’, 55’, 65’ ölçegli «Tolkun», «Zemin», «Älem» brendli 4K telewizorlary;

- «Şowly» brendli monobloklar;

- «Aýtab» brendli planşetler;

- «Mylaýym» brendli split sowadyjylar;

- «Uçgun» brendli routerler;

- «Teşne» brendli suw paýlaýjy dispanser ulgamy;

- «Milli» brendli smartfon telefonlary;

- «Körpe» brendli jübi telefonlary;

- dürli ölçegli LED lampalary we LED asylýan potolok çyralary;

- ýokary tizlikli awtomobil ýollaryny yşyklandyryjy prožektorlar. 

Häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyzyň ýakyndan berýän hemaýat-goldawlary netijesinde hojalyk jemgyýetiň önümçilik düzümi has-da giňeldilip, elektron önümleriniň aşakdaky görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy:

- ýol hereketini sazlaýjy  dürli görnüşli yşyklandyryjylar we LED ýol belgileri;

- raýatyň şahsyýetini anyklaýjy elektron «ID» kartlary;

- ýurdumyzyň çäginde nagt däl hasaplaşyk üçin niýetlenen plastik bank kartlary;

- dürli ölçegli köp maksatly plastik kartlar;

- 1 günlük önümçilik kuwwatlylygy 3 tonna bolan ýokary tizlikli awtomobil ýollaryny ýagtylandyrýan dürli watly daşky yşyklandyryjy çyralarynyň alýumin çarçuwalary;

- bankomatlar, terminallar, kassa enjamlary üçin niýetlenen termokagyz önümçiligi.

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän elektron enjamlary bilen şu salgyda has giňişleýin tanyşmak bolar: Aşgabat şäheriniň Parahat 2/2 ýaşaýyş toplumynyň 8 «A» jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12-34-76-80; +993 12-34-75-48.

Elektron poçtasynyň salgysy: aýdin.g.offiсe@gmail.com